Kanto de gvardiano

(I. Ŝvarc – B. Okuĝava,
tr. V. Melnikov)

Mallongas viv' de gvardiano,
kaj tial estas ĝi valor'.
Trumpeto vokas al avano,
sonoras sabroj jam en for'.
Dum benas vin ridet' fortuna,
vi rajdas spite al danĝer'.
Ne ĵuru al virgino juna
pri am' eterna sur la ter'.
Ne ĵuru al virgino juna
pri am' eterna sur la ter'.

Daŭrigi gajan pacan horon
klopodas vane vi kun rid'.
Vi ne akiros firman gloron
sen verŝi sangon en milit'.
Kaj, kvankam dolĉas mond' subluna,
l' animon tuŝas malesper'.
Ne ĵuru al virgino juna
pri am' eterna sur la ter'.
Ne ĵuru al virgino juna
pri am' eterna sur la ter'.

Ĉampano fluas plenrivere,
malklaras pensoj pro la vin'.
Kaj kvazaŭ ĉio eblas, vere,
kaj por la viv' ne estas fin'.
Sed kion sendos la destino –
el ligno krucon aŭ el fer'?
Ne ĵuru al la virgulino
pri am' eterna sur la ter'.
Ne ĵuru al la virgulino
pri am' eterna sur la ter'.

Песня кавалергарда

(И. Шварц – Б. Окуджава)
 

Кавалергарда век недолог,
и потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
не раздобыть надёжной славы,
покуда кровь не пролилась.
И, как ни сладок мир подлунный,
лежит тревога на челе.
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле.

Течёт шампанское рекою,
и взор туманится слегка.
И всё, как будто, – под рукою,
и всё, как будто, – на века.
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле.